تغيير

تغییر را نمی توان مهار کرد،

ولی می توان از آن پیش افتاد

فرازی از کتاب چالش مدیریت در سده۲۱

/ 2 نظر / 23 بازدید
حميد

موافقم . ... ميشه پيش بينيش کرد و باهاش همگام شد ...

مژده

غير از اين که نمی شه مهارش کرد جالبه که اينم راجع بهش بدونی و اونم اين که نمی مقاومت در برابر تغيير رو از بين برد همواره وجود داره فقط ميشه کمش کرد يا تبديل به مقاومت مثبتش کرد . ممنون از کامنتت