آرام برای هميشه!

دریا باش که اگر کسی سنگی به سوی تو پرتاب کرد٬ سنگ غرق شود؛ نه آنکه تو متلاطم شوی.

                sea-sunset3.JPG

 

        water-drop.jpg

/ 4 نظر / 23 بازدید
فرشيد

سلام حامد خان عجب عکسهای قشنگی خصوصا اين قطره آبه خيالی لذت بردم

حامد

فرشيد خان قابل شما رو نداره داداش.

حامد

فرشيد خان تا گفتيم قابل نداره رفتی تمام سايتی که اين عکس توش بود رو برداشتی؟ عجب رويی داری.

مهدی

باب يه کم ته اين وب لاگت برس مطالب آموزشی و....ولی رو هم رفته کارت دورسته